Karyera

Karyera

Kimya Sənayesi Nazirliyi tərəfindən quruldu 1952.

1952

Yenidən qurulmuşdur 2003

a

Genişləndirildi 2020

q